Pediatrie

ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ÎN SPITALE, ambulatorii de specialitate / integrate şi Asistenţa Medicală Primară (Medicina de familie)

ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ÎN SPITALE, ambulatorii de specialitate / integrate şi Asistenţa Medicală Primară (Medicina de familie)

ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ÎN SPITALE, ambulatorii de specialitate / integrate şi Asistenţa Medicală Primară (Medicina de familie). Organizatii implicate in mod direct in acordarea ingrijirilor de sănătate:

 • Institutul National de Sanatate Publica : Centrul Regional de Sanatate Publica Iasi
 • Spitalele
 • Ambulatoriile de specialitate/integrate
 • Asistenta medicala primara

Aceste organizatii sunt influentate de o serie de alte organizatii si anume :

 • Organizatii de reglementare sau de planificare (MS, DSP, Ministerul Finantelor Publice)
 • Asociatiile profesionale ( Colegiul Medicilor , OAMMR)
 • Firmele furnizoare de medicamente si echipament medical
 • Organizatii educationale de formare si educare ( Ministerul Educatiei Nationale).

Legea Spitalelor 95/2006 actualizată în 2014 privind organizarea şi funcţionarea spitalelor.

Spitalul este unitate sanitara cu paturi , de utilitate publica , cu personalitate juridica , proprietate publica sau privata care asigura servicii medicale .

Serviciile medicale furnizate de spital sunt :

 • Preventive
 • Curative
 • Recuperare
 • Paliative
 • Ingrijire in caz de graviditate si maternitate ,precum si a nou-nascutului

In spitale se pot desfasura si activitati de invatamant medico-farmaceutic , postiliceal,univesitar si postuniversitar, precum si de cercetare stiintifica medicala., cu respectarea drepturilor pacientilor , a eticii si deontologiei medicale.

Spitalele asigura conditii de cazare , igiena si alimentatie, de prevenire a infectiilor asociate asistenţei medicale, conform normelor in vigoare .

Orice spital are obligatia de a acorda primul ajutor si asistenta medicala de urgenta oricarei persoane care se prezinta la spital , daca starea persoanei este critica ; dupa stabilizarea functiilor vitale , spitalul va asigura transportul obligatoriu medicalizat la unitatea sanitara de profil TIPURI DE SPITALE

ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ÎN SPITALE. Ca sistem de construcţie există:

 • spitale de tip pavilionar

a.  avantaje:

– protecţie suplimentară faţă de propagarea infecţiilor de spital

– nivel redus de zgomot în zonă

b) – dezavantaje:

– necesită o suprafaţă mare de teren (distanţă corespunzătoare între pavilioane pentru iluminare adecvată);

– necesită personal numeros pentru întreţinere;

– circulaţia şi transportul pacienţilor între secţii se face dificil; colaborarea între secţii este îngreunată

 • spitale monobloc

 

Amplasarea spitalului

 • Teren salubru, care să permită crearea unor zone de vegetaţie;
 • nivelul apelor subterane să fie cât mai scăzut;
 • preferabil ca direcţia vânturilor dominante să nu aducă noxele din zona industrială asupra spitalului;
 • clădirile se vor orienta astfel încât latura lungă să fie paralelă cu direcţia vânturilor dominante din cursul sezonului rece (în clădirile cu degajare excesivă de căldură: > 20 kcal / m² / h amplasarea se face perpendicular pe această direcţie dacă sunt ventilate pe cale naturală);
 • clădirile care au ferestre pe ambele laturi lungi şi nu necesită o ventilare naturală organizată se vor amplasa pe o direcţie perpendiculară pe linia N – S;
 • nivelul zgomotului în zonă: < 35 dB; *Clasificarea spitalelor (Ord. 424/2013, in functie de competenta)

1) În funcţie de teritoriu:

spitale judeţene (spital general care asigură asistenţa medicală a judeţului)

– spitale municipale şi orăşeneşti (spitale care au în componenţă cel puţin cele 4 specialităţi de bază: medicină internă, pediatrie, chirurgie, obstetrică-ginecologie şi sunt organizate la nivelul municipiilor şi oraşelor unui judeţ)

– spitale comunale (unitate sanitară cu paturi care asigură asistenţa medicală de specialitate pentru populaţia din mai multe localităţi rurale apropiate cu secţii de medicină internă, pediatrie, ginecologie şi obstetrică pentru naşteri normale)

Spitale europene.

2) În funcţie de specificul patologiei:

– spitale generale (spital care are în structură minim 3 din cele 4 specialităţi de bază: medicină internă, pediatrie, chirurgie, obstetrică-ginecologie)

– spitale de urgenţă (spitale care dispun de o structură complexă de specialităţi, dotare cu aparatură medicală corespunzătoare, personal specializat, având amplasament şi accesibilitate pentru teritorii întinse; obligatoriu în structura lor funcţionează departamentul de urgenţă, eventual şi serviciu mobil de urgenţă)

– spitale de specialitate (asigură asistenţa medicală într-o singură specialitate)

– spitale pentru bolnavi cu afecţiuni cronice (durată prelungită de spitalizare)

3) În funcţie de regimul juridic al proprietăţii:

– spitale publice (proprietate publică a statului sau unităţilor administrativ-teritoriale, organizate ca instituţii publice)  – spitale private (spitale proprietate privată a persoanelor juridice de drept privat)

– spitale mixte

4. În funcţie de modul de finanţare

– spitale cu finanţare din fonduri publice

– spitale cu finanţare din fonduri private

– spitale cu finanţare mixtă

5) Din punct de vedere al învăţământului şi al cercetării ştiinţifice medicale:

– spitale clinice (au în componenţă cel puţin două clinici în specialităţi diferite, care desfăşoară asistenţă medicală, activitate de învăţământ şi cercetare ştiinţifică medicală şi de educaţie medicală continuă; clinice sunt secţiile de spital în care se desfăşoară activităţi de învăţământ universitar; clinica universitară are în structura ei una sau mai multe secţii clinice)

– spitale universitare (spitalul organizat în centre universitare medicale, în structura căruia toate secţiile de specialitate sunt clinici universitare)

Spitalele clinice şi universitare, institutele, clinicile universitare şi secţiile clinice pot primi statut de centre de excelenţă pentru activităţi medicale de o complexitate deosebită, care dovedesc supracalificare profesională şi produc rezultate la nivelul standardelor internaţionale (program special de finanţare şi dotare; beneficiază de sume suplimentare alocate prin programele naţionale de sănătate)

Activităţile de învăţământ şi cercetare vor fi astfel organizate încât să consolideze calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienţilor, a eticii şi deontologiei medicale. Spitalele au obligaţia să desfăşoare activităţi de educaţie medicală continuă pentru personalul propriu.

6) Alte unităţi cu paturi:

– institutele medicale ( IGH )

– centrele medicale

– sanatoriile (unităţi sanitare cu paturi care asigură asistenţa medicală utilizând factori curativi naturali asociaţi cu celelalte procedee, tehnici şi mijloace terapeutice)

– preventoriile (unităţi sanitare cu paturi care asigură prevenirea şi combaterea tuberculozei la copii şi tineri, precum şi la bolnavii de tuberculoză stabilizaţi clinic şi necontagioşi)

– centrele de diagnostic şi tratament cu paturi

– centrele de sănătate (unităţi sanitare cu sau fără paturi, care asigură asistenţa medicală de specialitate pentru populaţia din mai multe localităţi apropiate, în cel puţin două specialităţi)

Comments (1)

 1. […] ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ÎN SPITALE, ambulatorii de specialitate / integrate şi A… October 15, 2019 […]

Comment here

error

Abonează-te pentru a afla noutăți medicale!

Follow by Email200m
Facebook20m
Facebook
Pinterest2b
Instagram50m